Kurs na operatora maszyn ciężkich

Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy mają zaliczoną część teoretyczną kursu na operatora wszystkich maszyn ciężkich na Islandii.

W ten sposób kursanci nabywają prawo do uczestniczenia w szkoleniu praktycznym na danej maszynie ciężkiej w swoim miejscu pracy. Po ukończeniu szkolenia praktycznego, należy wezwać egzaminatora z Vinnueftirlitið, który przeprowadzi z kursantem egzamin praktyczny. Po zdaniu egzaminu praktycznego, można ubiegać się o licencję operatora maszyn ciężkich wydawaną przez Vinnueftirlitið
 
W kursie może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat. Natomiast, aby uzyskać licenję operatora, osoba musi mieć ukończone 17 lat i posiadać ważne prawo jazdy. 

Teoretyczny „Kurs na operatora maszyn ciężkich” oferowany przez szkołę Vinnuverndarnámskeið ehf jest nauczany w 99% zdalnie.

Kurs składa się z krótkich filmików online (ok. 3-11 min. każdy), z testów wielokrotnego wyboru i materiałów dodatkowych. Możliwe jest oglądanie wykładów tak często, jak każdy chce i potrzebuje.

Struktura kursu:

 1. Wprowadzenie do kursu, prawo BHP, licencja operatora maszyn ciężkich, rejestracja i inspekcja maszyn ciężkich
 2. BHP w miejscu pracy, ocena ryzyka, zgłaszanie wypadków przy pracy, przyczyny wypadków przy pracy, zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn ciężkich, obciążenie fizyczne a maszyny ciężkie, środki ochrony indywidualnej, psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy, molestowanie i nękanie

  Test z rozdziałów 1 & 2

 3. Niebezpieczne substancje, wentylacja, hałas i oświetlenie w miejscu pracy

 4. Mechanika, hydraulika, akumulatory w maszynach ciężkich i pomieszczenia do ładowania akumulatorów
 5. Zasady fizyki, instalacja i stabilność maszyn, środki ochrony indywidualnej

  Test z rozdziałów  3 – 5

 6. Lina nośna, haki, zawiesia, układ sterowania żurawiami, system gestów i podnoszenie osób przy pomocy dźwigów

 7. Żurawie wieżowe w kategorii rejestracyjnej A
 8. Żurawie hydrauliczne, kratownicowe i załadunkowe w kategorii rejestracyjnej B i P
 9. Suwnice w kategorii rejestracyjnej C
 10. Podnośniki koszowe i żurawie z pompą do betonu

  Test z rozdziałów 6-10 

 11. Bezpieczeństwo podczas robót ziemnych

 12. Koparki i koparko-ładowarki w kategorii rejestracyjnej E
 13. Ładowarki kołowe w kategorii rejestracyjnej F
 14. Spychacze w kategorii rejestracyjnej G
 15. Równiarki drogowe w kategorii rejestracyjnej H
 16. Maszyny ciężkie o masie całkowitej poniżej 4 ton i ciągniki w kategorii rejestracyjnej I

  Test z rozdziałów 11-16 

 17. Wózki widłowe i urządzenia dźwigowe w kategorii rejestracyjnej J i K
 18. Podnoszenie osób przy pomocy wózka widłowego

  Test z rozdziałów 17 & 18

 19. Walce i rozściełacze drogowe w kategorii rejestracyjnej L i M

  – Test z rozdziału 19

 20. Uwagi końcowe 
 

Egzamin końcowy

Na egzamin końcowy musisz stawić się osobiście.
Egzaminy końcowe i powtórki odbywają się w siedzibie centrum kształcenia Rafmennt (adres: Stórhöfði 27, 110 Reykjavík).
 
 • 14.08.24. kl. 16:00
 • 28.08.24. kl. 16:00
 • 11.09.24.  kl. 16:00
 • 25.09.24. kl. 16:00
 • 09.10.24. kl. 16:00
 • 23.10.24. kl. 16:00

Możliwe jest również przystąpienie do egzaminów końcowych w siedzibach firm lub innych ośrodkach kształcenia, które znajdują się poza Reykjavikiem, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Cena

Cena kursu: 65.900ISK od osoby. 

Dla grup udzielane są zniżki.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kursu ze związków zawodowych, takich jak Virk, Rafmennt i Iðan.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: magdalena@vinnuverndarnamskeid.is

Więcej informacji:

Magdalena, s:7790013